Wiadomość
  • Polityka plików Cookies

    Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.EGZAMINY CZELADNICZE 2014
środa, 23 kwietnia 2014 09:35

Szanowni Rzemieślnicy i Uczniowie,

poniżej przedstawiamy terminy egzaminów czeladniczych w poszczególnych zawodach.


Uprzejmie prosimy wszystkich uczniów o dostarczenie wypełnionych dokumentów egzaminacyjnych do Biura Cechu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 maja 2014r.
Osoby, które jeszcze nie pobrały odpowiednich druków proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do naszego biura celem dopełnienia formalności.


EGZAMINY CZELADNICZE 2014

 

l.p.

Nazwa zawodu

data egzaminu teoretycznego

data egzaminu praktycznego

Miejsce egzaminu

1

FRYZJER

11.08.2014r.

(poniedziałek)

11.08.2014r.

(poniedziałek)

Legnica

2

CUKIERNIK

03.09.2014r.

(środa)

pomiędzy

23.06-31.07.2014r

Wrocław

3

PIEKARZ

21.08.2014r.

(czwartek)

30.06.2014r.

Bolesławiec

4

ELEKTROMECHANIK SAMOCH.

04.09.2014r.

(czwartek)

pomiędzy

23.06-31.07.2014r

Wrocław

5

MECHANIK SAMOCH.

27.08.2014r.

(środa)

pomiędzy

23.06-31.07.2014r

Wrocław

 

Dokładny termin egzaminów praktycznych w zawodach:


- CUKIERNIK
- PIEKARZ
- ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
zostanie rozpisany w terminie późniejszym.


Uczniowie przystępujący do egzaminu w tych zawodach zostaną poinformowani o dacie, godzinie i miejscu odbywania egzaminu listem poleconym najpóźniej dwa tygodnie przed. List zostanie przesłany na adres zamieszkania ucznia widniejący w dowodzie osobistym.

 

Przypominamy, iż:


- po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do Biura Cechu kserokopię Świadectwa ukończenia Szkoły Zawodowej;
- na egzamin należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (osobisty), odzież roboczą oraz narzędzia. Fryzjerzy również główki treningowe;
-   na egzaminie obowiązuje strój galowy;
- złożenie egzaminu czeladniczego jest integralną częścią Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Niedotrzymania warunków umowy przez jedną ze stron można dochodzić na drodze postępowania sądowego.

 
Ogólnopolski Konkurs Złotników
środa, 23 kwietnia 2014 00:00

Szanowni Państwo,

W porozumieniu z przewodniczącym Komisji Złotniczo - Jubilerskiej Panem Januszem Kowalskim - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego przekazuje zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Złotników „Złoto i Srebro w Rzemiośle 2014”. Konkurs odbędzie się w ramach programu Targów Biżuterii i Zegarków w dniach 2-4 października 2014 r. w Warszawie w hali Expo XXI.

Z każdą kolejną edycją - Konkurs daje możliwość promocji umiejętności osób, które od wielu lat pracują w zawodzie złotnik-jubiler oraz młodych ludzi, którzy uczą się złotnictwa lub rozpoczynają pracę zawodową. Prace, które powstają łączą tradycyjne i nowoczesne techniki złotnicze, a także upowszechniają autorskie wzornictwo.

Tematy dla tegorocznych prac konkursowych:
•    Juniorzy – „25 lat wolnej Polski”
•    Seniorzy – „Co mi w duszy gra”

Prace konkursowe należy zgłaszać w terminie do 15 września br.
Regulamin zawierający szczegóły można pobrać w Biurze naszego Cechu.
Konkurs ma szczególne znaczenie, bowiem odbywa się przy udziale Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co jest wyrazem zainteresowania działalnością zawodową środowiska rzemieślników złotników i jubilerów. Dla uczestników stanowi doskonałą okazję do wyeksponowania swoich umiejętności na najwyższym poziomie.

 
Konferencja w Jeleniej Górze 11 czerwca 2014r.
wtorek, 22 kwietnia 2014 10:16

Szanowni Państwo !

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze organizuje Konferencję na temat:


„Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego uczniów z niepełnosprawnością do wymogów rynku pracy”.

Konferencja odbędzie się w Jeleniej Górze 11 czerwca 2014 roku.


Celem konferencji jest analiza systemu kształcenia zawodowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce oraz wskazanie osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom pomocy społecznej, urzędnikom i pracodawcom rozwiązań dających osobom niepełnosprawnym większe szanse na zatrudnienie i stworzenie systemu edukacji zawodowej zgodnej z potrzebam i rynku pracy, w szczególności rynku pracy na Dolnym Śląsku. Praca jest dla osób niepełnosprawnych formą rehabilitacji i szansą na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, dlatego zależy nam na jak najszerszym spektrum uczestników Konferencji.
Problematyka Konferencji obejmuje sferę psychologiczną, socjalną, edukacyjną,legislacyjną.
Chcielibyśmy na Konferencji poruszyć następujące zagadnienia:
Moduł pierwszy: Kształcenie zawodowe osób z niepełnosprawnością.
Moduł drugi : Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli:
MEN, szkół zawodowych, uczelni wyższych, Urzędów Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, PCPR, JST, pracodawców prywatnych i państwowych, przedstawicieli Izb Rzemieślniczych.Bardzo chcielibyśmy zainteresować tą problematyką i prosić o uczestnictwo w Konferencji środowisko pracodawców.
Wynikiem Konferencji będzie opracowanie, opublikowanie i upowszechnianie „ Informatora” adresowanego do przedsiębiorców jako pracodawców i osób z niepełnosprawnością jako pracobiorców, zawierającego najistotniejsze informację dla obu stron.

 

Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt z Biurem Cechu.

 
Wystawa Rzemiosł Artystycznych w Zamku Królewskim
środa, 16 kwietnia 2014 07:44


Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje o podjętych przygotowaniach do organizacji Wystawy Rzemiosła  Artystycznego  im. Zygmunta Dzierli, która odbędzie się listopadzie 2014r.  w salach wystaw czasowych Zamku Królewskiego w Warszawie.

Tematyka – ekspozycja wyrobów rzemieślniczych o charakterze artystycznym, związanych z zawodami nakierowanymi na kreowanie przestrzeni oraz zawodami na kreowanie człowieka m.in. zawody: stolarz, witrażownik, pozłotnik, introligator, złotnik, fryzjer, kaletnik szewc, organomistrz, hafciarka, krawiec. 

Wystawa jest przygotowywana we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Zamkiem Królewskim. Zadaniem organizatorów jest m.in zabezpieczenie sal wystawowych, stosownie do rodzajów eksponatów zgłoszonych przez rzemieślników, materiałów informacyjnych oraz katalogu. 
Po stronie rzemieślników. którzy dokonają zgłoszenia  pozostanie kwestia dostarczenia i odebrania eksponatów po zakończeniu wystawy (bliższe informacje w załączonych materiałach).

Na obecny etapie zbierane są deklaracje rzemieślników, wytwarzających wyroby o charakterze artystycznym, dotyczące zgłoszenia  eksponatów.  Celem działania jest przygotowanie scenariusza wystawy oraz zabezpieczenie do tego odpowiednich sal wystawowych.
Na potrzeby tych prac przygotowano ankietę, w której należy opisać eksponat, załączyć po 3 zdjęcia do każdej karty oraz przesłać na adres Związku Rzemiosła Polskiego Warszawa ul. Miodowa 14.
Zainteresowani rzemieślnicy powinni zapoznać się z ogólnymi warunkami zgłoszenia eksponatu.
Karty zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami prosimy przesłać do końca kwietnia  br.

Informujemy też, że w program wystawy zostanie wmontowana uroczystość wręczenia honorowych tytułów “Mistrz Rzemiosł Artystycznych”.

Należy podkreślić, że wystawa jest  pierwszym  wydarzeniem,  którego celem jest promocja wyrobów rzemieślniczych i ich twórców - rzemieślników.
Biorąc pod uwagę wnioski płynące ze środowiska  rzemieślników, dotyczące potrzeby podejmowania  różnorodnych działań mających na celu promocję rzemiosła – to przedsięwzięcie wychodzi na przeciw takim oczekiwaniom.

Karta, wniosek oraz ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu dostępne są w naszym Biurze Cechu dla osób zainteresowanych.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 26